Bureau voor Professioneel Opdrachtgeverschap


STEAD Advisory is een adviesbureau dat zich volledig richt op Professioneel Opdrachtgeverschap. Wij werken namens de opdrachtgever en/of de eindgebruiker, maar niet zonder hen. Vandaar onze naam STEAD, wat 'helpen-assisteren-ondersteunen' betekent. Wij zijn er om ervoor te zorgen dat de opdrachtgever en eindgebruiker zonder zorgen maar met betrokkenheid de huisvesting krijgen die zij ambiëren binnen budget en conform planning.

STEAD Advisory werkt voor opdrachtgevers en gebruikers in de publieke, maatschappelijke en semi-commerciële sector. Juist in deze sectoren zien we regelmatig dat de opdrachtgeversrol van vastgoedontwikkelingen wel op een gedreven en betrokken wijze, maar niet altijd op een even professionele wijze wordt ingevuld. Met grote regelmaat leidt dit tot enorme vertragingen op projecten en/of substantiële budgetoverschrijdingen. Wij zijn ervan overtuigd dat een professionele invulling van de opdrachtgeversrol leidt tot een ingrijpende faalkansreductie voor het project en dat dit ook de kwaliteit van de uiteindelijke huisvesting ten goede komt.

Ons adviesbureau specialiseert zich volledig op het profesionaliseren van de opdrachtgeversrol in het ontwikkelproces. Voor ons houdt professioneel opdrachtgeverschap in dat wij kennis van (complexe) bouwprocessen combineren met kennis van de exploitatie van de opdrachtgever en de eindgebruiker. Wij beschikken over een ruime ervaring in het werken met eindgebruikers en opdrachtgevers uit de publieke, maatschappelijke en semi-commerciële sector. Waar wij voor specifieke opdrachtgevers aanvullende kennis wenselijk vinden, beschikken wij over een uitgebreid netwerk van adviseurs en professionals die inzetbaar zijn voor het versterken van de projectorganisatie.

STEAD Advisory onderscheidt zich inhoudelijk van adviesbureau’s die gespecialiseerd zijn in bouwmanagement door de specifieke focus op de opdrachtgeversrol. De opdrachtgever is de regisseur van het ontwerp- en bouwteam, maar is geen uitvoerend lid zoals de bouwmanager dat wel is. Daardoor is een professionele opdrachtgever ook in staat om zijn teams aan te sturen vanuit een integraal afwegingskader, hij kent immers geen deelbelangen (als planning of budget) waarvoor hij als uitvoerend teamlid specifiek verantwoordelijk is.

Tot slot kijken wij niet alleen vanuit een procesmatige invalshoek naar een ontwikkelopgave, maar vinden wij het noodzakelijk dat in het gehele planvormings- en bouwproces het uiteindelijke daadwerkelijke gebruik door de eindgebruiker leidend is voor de keuzes die we maken in de aansturing van projecten.

STEAD Advisory is de verbindende schakel tussen de opdrachtgever, de eindgebruiker en het projectteam. Voor het projectteam opereren wij als vertegenwoordiger van de opdrachtgever en/of de eindgebruiker.Een uitdagende en complexe rol, want in onze ogen is een project pas geslaagd wanneer niet alleen de planning en het budget gehaald worden, maar wanneer ook de opdrachtgever en de eindgebruiker enthousiast zijn over het uiteindelijke resultaat en daardoor in staat worden gesteld om een goede exploitatie te draaien met het gerealiseerde gebouw.