Projectervaring Peter Zwart


Interieur De Rotterdam (2013-2014)
Rol: Projectleider
Budget Investeringskosten: 30.000.000

De Gemeente Rotterdam heeft een groot deel van haar diensten geconcentreerd in het nieuwe kantoorgebouw de Rotterdam op de Kop van Zuid. De gemeentelijke huisvesting op deze plek beslaat de volledige middentoren van dit enorme multifunctionele gebouw. De gemeente Rotterdam huurt 33 verdiepingen en was zelf opdrachtgever voor de interieuropgave. De verhuizing van de gemeentelijke diensten heeft gelijk oplopend met de bouwwerkzaamheden plaatsgevonden. Het project is ruim eerder dan gepland opgeleverd, waardoor de verhuizing van de gemeentelijke diensten ook ruim eerder dan gepland is afgerond. De werkzaamheden betroffen de volledige eindverantwoording over het interieurproject vanaf de start van de uitvoeringsfase tot en met de nazorgfase.


Integrale Gebiedsontwikkeling Hart van Zuid
Hart van Zuid (2011-2014)
Rol: Projectleider/Omgevingsmanager/Vastgoedontwikkelaar
Budget Investeringskosten: Vertrouwelijk

Integrale gebiedsontwikkeling rondom Ahoy en (Winkelcentrum) Zuidplein. Binnen deze gebiedsontwikkeling verantwoordelijk voor alle gemeentelijke vastgoedontwikkelingen en het omgevingsmanagement voor het volledige project. Tevens onderdeel van de projectleiding. De gemeentelijke vastgoedprojecten binnen Hart van Zuid betreffen de uitbreiding van het Ahoycomplex met een Internationaal Congrescentrum en een Concertpodium voor 7.000 bezoekers, de renovatie van de bestaande expositiehallen van Ahoy, en de nieuwbouw voor Theater Zuidplein gecombineeerd met een nieuwe bibliotheek, en het zwembad Charlois. Het project is middels een concurrentiegerichte dialoog als PPS-project op de markt gezet. Werkzaamheden betroffen ondermeer de vervaardiging van de Programma’s van Eisen, ontwerpsturing tijdens de dialoogfase, contractering en afstemming met eindgebruikers.

Integrale Gebiedsontwikkeling Hart van Zuid
Fenixloodsen (2011-2012)
Rol: Projectleider/Vastgoedontwikkelaar
Budget Stichtingskosten: € 60.000.000

Conceptontwikkeling, haalbaarheidsstudie en structuurontwerp voor de herontwikkeling van twee voormalige havenloodsen op Katendrecht (ca. 30.000 m2 BVO). De plannen voorzien ondermeer in de uitbreiding van theater Walhalla, de huisvesting van de circusopleiding van Codarts (Conservatorium Rotterdam), retail, horecavoorzieningen, atelierruimten en een parkeergarage. In samenwerking met een private partij is een haalbaar plan ontwikkeld, waarin de private partij de verantwoordelijkheid neemt voor de realisatie van ca. 90 woningen bovenop de bestaande loodsen. Het is gelukt om een plan te ontwikkelen dat uitgaat van behoud van de bestaande industriële loodsen, waarmee een belangrijke stedelijke kwaliteit voor de voormalige probleemwijk Katendrecht wordt gerealiseerd.

Renovatie Sportpaleis Ahoy
Renovatie Sportpaleis Ahoy (2006-2011)
Rol: Projectleider
Budget Stichtingskosten: € 60.000.000.

Ingrijpende modernisering van het Sportpaleis van Ahoy waarbij het oorspronkelijk als wielerbaan gebouwde Sportpaleis van Ahoy na 40 jaar alsnog (her)ontwikkeld is tot een uiterst modern concertpodium dat geschikt is voor zowel concerten als (internationale) sportevenementen. In nauwe samenspraak met de gebruiker is een Venue gerealiseerd die zich kenmerkt door een excellente akoestiek, zeer vergaande multifunctionaliteit, een aangenaam binnenklimaat, modern interieur en uitstekende hospitality-voorzieningen. Complicerende factor bij de realisatie van dit project bestond uit het minimaliseren van de overlast voor de exploitatie van het Sportpaleis ten gevolge van de bouwactiviteiten, aangezien het Sportpaleis alleen gedurende de zomermaanden uit de exploitatie gehaald kon worden. Met een bouwtijd van 1,5 jaar en een planvormingsfase van 3 jaar is het project in 2011 conform planning opgeleverd.

Renovatie Sportpaleis Ahoy
Herontwikkeling Deliplein Katendrecht (2006-2011)
Rol: Projectleider, Conceptontwikkelaar
Budget Stichtingskosten: € 5.000.000.

Herontwikkeling van ca. 3.000 m2 BVO aan bedrijfsruimten in het historisch hart van Katendrecht. Het Deliplein was tot begin jaren tachtig de rotterdamse rosse buurt. Nadien verviel het tot één van de slechtste buurten van Rotterdam. Door herontwikkeling van het gemeentelijk vastgoed is een ingrijpende bijdrage geleverd aan de transformatie van Katendrecht tot inmiddels één van de veiligste en meest geliefde woonbuurten van Rotterdam. De herontwikkeling van het Deliplein tot een uitgaansgebied met horeca, een theater (Walhalla), winkels en een ijssalon betrof een gentrification-project met ingrijpende impact op de leefkwaliteit op Katendrecht.

Renovatie Sportpaleis Ahoy

Enkele andere projecten

Haalbaarheidsstudie plint De Doelen (2012-2013)
Rol: Vastgoedontwikkelaar
In samenwerking met de gebruiker is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de (her)ontwikkelingsmogelijkheden van de begane grond van concertgebouw De Doelen.


Nieuwbouw Theater Onafhankelijk Toneel (2002-2004)
Rol: Vastgoedontwikkelaar
Uitbreiding van bestaande huisvesting van het Onafhankelijk Toneel met een nieuwe theaterzaal en foyer.


Modernisering Theater Hal4 (2002-2003)
Rol: Vastgoedontwikkelaar
Kleinschalige ingrepen ten bate van de modernisering van het vlakke-vloertheater Hal 4.