Projectervaring Richard van Bladel


Hart van Zuid (2011-2014)
Rol: Vastgoedontwikkelaar/Assetmanager
Budget Investeringskosten: Vertrouwelijk

Integrale gebiedsontwikkeling rondom Ahoy en (Winkelcentrum) Zuidplein. Binnen deze gebiedsontwikkeling verantwoordelijk voor de vastgoedontwikkelingen en het vastgoedbeheer van alle gemeentelijke objecten binnen project De gemeentelijke vastgoedprojecten binnen Hart van Zuid betreffen de uitbreiding van het Ahoycomplex met een Internationaal Congrescentrum en een Concertpodium voor 7.000 bezoekers, de renovatie van de bestaande expositiehallen van Ahoy, en de nieuwbouw voor Theater Zuidplein gecombineeerd met een nieuwe bibliotheek, en het zwembad Charlois. Het beheer van de objecten betrof aanvullend nog een deelgemeentekantoor en het tenniscomplex Z'67. Het project is middels een concurrentiegerichte dialoog als PPS-project op de markt gezet. Werkzaamheden betroffen ondermeer de vervaardiging van de Programma’s van Eisen, ontwerpsturing tijdens de dialoogfase, afstemming met de eindgebruikers en brede advisering met betrekking tot vastgoedcontractering en vastgoedexploitatie.


Integrale Gebiedsontwikkeling Hart van Zuid
Fenixloodsen (2011-2012)
Rol: Projectleider/Vastgoedontwikkelaar
Budget Stichtingskosten: € 60.000.000

Conceptontwikkeling, haalbaarheidsstudie en structuurontwerp voor de herontwikkeling van twee voormalige havenloodsen op Katendrecht (ca. 30.000 m2 BVO). De plannen voorzien ondermeer de uitbreiding van theater Walhalla, de huisvesting van de circusopleiding van Codarts (Conservatorium Rotterdam), retail, horecavoorzieningen, atelierruimten en een parkeergarage. In samenwerking met een private partij is een haalbaar plan ontwikkeld, waarin de private partij de verantwoordelijkheid neemt voor de realisatie van ca. 90 woningen bovenop de bestaande loodsen. Het is gelukt om een plan te ontwikkelen dat uitgaat van behoudt van de bestaande industriële loodsen, waarmee een belangrijke stedelijke kwaliteit voor de voormalige probleemwijk Katendrecht wordt gerealiseerd. Tevens verantwoordelijk voor het realiseren van een tijdelijke invulling, als instrument voor ‘placemaking’ van zowel de locatie zelf als de wijk Katendrecht als geheel.

Renovatie Sportpaleis Ahoy
Renovatie Sportpaleis Ahoy (2006-2011)
Rol: Projectleider
Budget Stichtingskosten: € 60.000.000.

Ingrijpende modernisering van het Sportpaleis van Ahoy waarbij het oorspronkelijk als wielerbaan gebouwde Sportpaleis van Ahoy na 40 jaar alsnog (her)ontwikkeld is tot een uiterst modern concertpodium dat geschikt is voor zowel concerten als (internationale) sportevenementen. In nauwe samenspraak met de gebruiker is een Venue gerealiseerd die zich kenmerkt door een excellente akoestiek, zeer vergaande multifunctionaliteit, een aangenaam binnenklimaat, modern interieur en uitstekende hospitality-voorzieningen. Complicerende factor bij de realisatie van dit project bestond uit het minimaliseren van de overlast voor de exploitatie van het Sportpaleis ten gevolge van de bouwactiviteiten, aangezien het Sportpaleis alleen gedurende de zomermaanden uit de exploitatie gehaald kon worden. Met een bouwtijd van 1,5 jaar en een planvormingsfase van 3 jaar is het project in 2011 conform planning opgeleverd.

Renovatie Sportpaleis Ahoy
Collectiegebouw museum Boymans van Beuningen(2011-2012)
Rol: Projectleider
Budget Stichtingskosten: vertrouwelijk

Ontwikkeling van een collectiegebouw van ca. 14.000m2 VVO. Met het nieuwe collectiegebouw wil museum Boymans van Beuningen haar kunstcollectie meer zichtbaar maken voor het publiek door het ontsluiten van kunstwerken welke tot op heden vooral in depot worden bewaard. Naast de nodige handelingsruimte zijn een aantal depotruimten voorzien, een expertisecentrum, educatieve ruimten en een tentoonstellingsruimte. De werkzaamheden betroffen ondermeer het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, het verkrijgen van het investeringsbesluit en het uitvoeren van een locatiestudie. Het Collectiegebouw wordt uiteindelijk gerealiseerd in het Museumpark.

Renovatie Sportpaleis Ahoy

Enkele andere projecten

Haalbaarheidsstudie plint De Doelen (2012-2013)
Rol: Projectleider/Vastgoedontwikkelaar
In samenwerking met de gebruiker is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de (her)ontwikkelings-
mogelijkheden van de begane grond van concertgebouw De Doelen.


Verkennend onderzoek Sportcampus Stadionpark (2011)
Rol: Vastgoedontwikkelaar
Quickscan naar de stichtingskosten en de onrendabele top van de sportcampus Stadionpark met daarin onder andere verschillende sportaccommodaties en schoolgebouwen.