Onze Projecten

Ontwikkeling Nieuwbouw Theater Zuidplein (2015-2019)
Rol: Vertegenwoordiging gebruiker
Budget Investeringskosten: Vertrouwelijk

Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid, wordt de komende jaren een nieuw Theater Zuidplein ontwikkeld en gerealiseerd. Het nieuwe theater zal ondermeer 2 theaterzalen bevatten (capciteit grote zaal: 580 zitplaatsen/1.000 staanplaatsen; capaciteit kleine zaal: 250 zitplaatsen/550 staanplaatsen). Belangrijke drager van het theater vormt de grote centrale hal met een ruime entree, horecavoorzieningen en een verplaatsbaar podium. Het gebouw zal tevens ruimte gaan bieden aan een bibliotheek met een oppervlakte van 2.000 m2. Theater Zuidplein en de Bibliotheek worden de huurders van dit nieuwe cultuurgebouw.
STEAD Advisory begeleidt namens Theater Zuidplein de inhoudelijke planontwikkeling. Vertrekpunt van dit proces is het structuurontwerp dat bij gunning van de gebiedsconcessie door de Gemeente Rotterdam is vastgesteld. Planontwikkelaar en bouwer is Ballast Nedam.

Integrale Gebiedsontwikkeling Hart van Zuid
Ontwikkeling Internationaal Congrescentrum en Muziekhal Ahoy (2015-2019)
Rol: Vertegenwoordiging gebruiker
Budget Investeringskosten: Vertrouwelijk

De komende jaren zal in aansluiting op het bestaande Ahoycomplex een nieuw Internationaal Congrescentrum en een Muziekhal worden toegevoegd. De muziekhal kent een bezoekerscapaciteit van 7.000 bezoekers en wordt volledig ontworpen op het accomoderen van (internationale) concerten.
Met een auditorium voor 2.750 bezoekers, een expofoyer van 2.500 m2 en 35 breakoutrooms zal het nieuwe congrescentrum het grootste congrescentrum van Nederland gaan worden. Het project wordt uitgevoerd als onderdeel van de integrale gebiedsontwikkeling rondom Ahoy welke door de Gemeente Rotterdam aan Ballast Nedam is gegund.
De Gemeente Rotterdam is eigenaar van het Ahoycomplex en daarmee opdrachtgever van de aannemer. STEAD Advisory begeleidt namens Ahoy de inhoudelijke planontwikkeling en realisatie van het Internationaal Congrescentrum en de Muziekhal. Vertrekpunt van dit proces is het structuurontwerp dat bij gunning door de Gemeente Rotterdam is vastgesteld.

Integrale Gebiedsontwikkeling Hart van Zuid
Modernisering en Uitbreiding Expositiehallen Ahoy (2014-2017)
Rol: Vertegenwoordiging gebruiker
Budget Investeringskosten: vertrouwelijk

De bestaande 15.000 m2 expositiehallen van Ahoy worden de komende jaren gemoderniseerd en uitgebreid met ca. 2.000 m2. De modernisering betreft naast een ingrijpende installatietechnische renovatie ondermeer het vergrootten van het draagvermogen van vloervelden en dakconstructies, het beter koppelbaar maken van beurshallen en de realisatie van nieuwe horeca-outlets. Het project wordt uitgevoerd als onderdeel van de integrale gebiedsontwikkeling rondom Ahoy welke door de Gemeente Rotterdam aan Ballast Nedam is gegund. De Gemeente Rotterdam is eigenaar van het Ahoycomplex en daarmee opdrachtgever van de aannemer. STEAD Advisory begeleidt namens Ahoy de inhoudelijke planontwikkeling en realisatie van dit project. Vertrekpunt van dit proces is het structuurontwerp voor de expositiehallen dat bij gunning door de Gemeente Rotterdam is vastgesteld.

Integrale Gebiedsontwikkeling Hart van Zuid
Onderzoek Herontwikkelingsmogelijkheden Europointtorens Rotterdam (2015)
Rol: Conceptontwikkelaar

STEAD Advisory is door Stadshavens Rotterdam gevraagd om mee te werken aan een verkennend onderzoek naar de (her)ontwikkelingsmogelijkheden van de Europointtorens te Rotterdam. De Europointtorens liggen binnen de plangrenzen van de gebiedsontwikkeling Merwe-Vierhavens. Twee van de 4 torens werden tot eind 2014 gebruikt door de Gemeente Rotterdam. Na het vertrek van deze huurder staat ca. 60.000 m2 kantoorruimte leeg. Hoewel Stadshavens Rotterdam geen eigenaar van het vastgoed is, voelt zij wel het belang van een goede inhoudelijke invulling van deze torens. Om die reden initieert Stadshavens Rotterdam een verkennend onderzoek naar de (her)ontwikkelingsmogelijkheden. STEAD Advisory is, vanuit haar ervaring met conceptontwikkeling voor vastgoed binnen een grotere gebiedsontwikkeling, gevraagd om in samenwerking met andere partijen dit onderzoek uit te voeren.

Renovatie Sportpaleis Ahoy