Nieuwe opdracht

Renovatie Huis73
bibliotheek & cultuureducatie

21.04.2022

Huis73 is de grootste culturele organisatie van ’s-Hertogenbosch. Verdeeld over 2 locaties in ’s-Hertogenbosch bezoeken jaarlijks een half miljoen bezoekers Huis73 en volgen ruim 1.500 cursisten één van de opleidingen binnen Huis73.

De hoofdlocatie van HUIS73 is gelegen in het centrum van ’s-Hertogenbosch. Deze locatie bestaat uit twee grote eeuwenoude rijksmonumentale panden. Deze panden worden nu gerenoveerd en herontwikkeld tot een cultureel en educatief knooppunt in de stad, waar alle diensten en activiteiten van HUIS73 op inspirerende en uitnodigende wijze in elkaar overvloeien. Een gebouw dat Huis73 in staat stelt om haar missie zo optimaal mogelijk uit te voeren en haar doelgroep zo goed mogelijk te bedienen.

In opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch – en in nauwe samenwerking met HUIS73 – verzorgen wij als projectleider de volledige aansturing van dit project. Onze werkzaamheden lopen uiteen van advisering in de initiatieffase tot aansturing van het totale ontwerpproces, de realisatie en oplevering.

Onze rol

  • Ontwikkelaar namens eigenaar (gedelegeerd opdrachtgever)
  • Analyseren en betrekken eindgebruiker
  • Programma van Eisen
  • Aansturen ontwerp- en bouwproces
  • Nazorg na oplevering

Wil je weten hoe wij jou kunnen helpen? Laten wij een bakkie doen.