Wereldklasse
multi-purpose venue

Wat in de jaren ‘70 werd gebouwd als overdekte wielerbaan, groeide uit tot een concerthal en evenementenlocatie die na 40 jaar tegen haar grenzen aanliep.

Wij kregen de opdracht om de Ahoy Arena door te ontwikkelen tot een state-of-the-art multi-purpose venue. Met een diepe doorgronding van de ambities en marktstrategie van Ahoy hebben we een gebouw gerealiseerd dat past als een maatpak. Een plek voor ca. 16.500 bezoekers die de concurrentie in zowel Nederland als Europa aankan.

Het Ahoy-complex is eigendom van de gemeente Rotterdam. Voor zowel de gemeente Rotterdam als Ahoy is het van gedeeld belang dat de marktpositie van de Ahoy Arena behouden blijft. Om die reden besloot de gemeente te investeren in het gebouw. Het belang voor de gemeente ligt in de economische spin-off die evenementen in Ahoy hebben voor de stedelijke economie.

Onze rol

  • Ontwikkelaar namens eigenaar (gedelegeerd opdrachtgever)
  • Analyseren en betrekken eindgebruiker
  • Programma van Eisen
  • Aansturen ontwerp- en bouwproces
  • Nazorg na oplevering
In de jaren ‘70 werd het toenmalige Sportpaleis Ahoy gebouwd als een overdekte wielerbaan en evenementenhal. In loop der tijd verdween de vaste wielerbaan en werd de hal het grootste poppodium van Nederland.
Kansen zien

Het dak
gaat eraf

Op het moment dat wij in dit project stapten, lag er een globaal programma van eisen. We hebben dit programma tegen het licht gehouden en specifiek doorgevraagd naar de aansluiting tussen programma en beoogde exploitatie. Op die manier konden we al vroeg naar een maatwerk plan toewerken waarmee Ahoy haar gebouw optimaal kon exploiteren.

Zo hebben wij het aanbouwen van nieuwe tribunes op beide korte zijden van de Arena ter discussie gesteld. Bij concerten wordt immers één van de korte zijden nooit gebruikt. En ook bij de meeste sportevenementen is de korte zijde nauwelijks van toegevoegde waarde.

Vervolgens is in goed overleg besloten om slechts aan één korte zijde een nieuwe vaste tribune te realiseren. De benodigde investering voor de andere zijde is verschoven naar zaken die in de exploitatie meer rendement opbrengen.

Daarnaast hebben wij samen met Ahoy gestuurd op de keuze om het bestaande dak te vervangen. Hiermee is een veel hoger draagvermogen van het dak en een veel grotere vrije hoogte van de zaal gerealiseerd. Deze ingreep zat niet in de oorspronkelijke scope van het project.

Anno 2019 zijn de ruime vrije hoogte en het enorme draagvermogen van het dak van doorslaggevend belang geweest voor het binnenhalen van het Eurovisie Songfestival in Ahoy. Een evenement met een zeer grote commerciële waarde voor Rotterdam Ahoy en een geweldige (economische) spin-off voor de stad Rotterdam.

Pro in proces

Wegens ver­bouwing
geopend

De grootste uitdaging was om de daadwerkelijke verbouwing te combineren met de doorlopende exploitatie van de Arena door Ahoy.

De eisen aan de doorgaande exploitatie zorgden voor een moeilijk aan te besteden project. Vanwege alle risico’s op voorhand geen aantrekkelijke klus voor aannemers. Maar met een uiterst zorgvuldige voorbereiding van de uitvoeringsfase en een integrale samenwerking tussen opdrachtgever, gebruiker en ontwerpteam verliep de aanbesteding succesvol.

Uiteindelijk heeft de totale verbouwing anderhalf jaar geduurd, waarvan de Ahoy Arena slechts een half jaar gesloten was. Midden in deze sluitingsperiode is de Ahoy Arena eenmalig een weekend geopend geweest om het North Sea Jazz Festival te huisvesten (met 25.000 bezoekers per avond). In diezelfde periode startte ook de Tour de France bij Ahoy. Een unieke combinatie van evenementen die geen hinder mochten ondervinden van de werkzaamheden.

 

Rotterdam Ahoy is de meest geschikte locatie voor deze state of the art tv-show met ruim 180 miljoen kijkers.
Sietze Bakker

Hoofdproducent Eurovisie Songfestival 2021
Onmogelijk is mogelijk

Op tijd open en
binnen budget

Ook tijdens de rest van de bouwperiode waarin Ahoy open was, werd er veel georganiseerd. Er waren concerten, de wereldkampioenschappen turnen en judo, het ABN AMRO World Tennis Tournament en Vrienden van Amstel Live. Vrijwel de hele bouwperiode was er dagelijks sprake van (de op- of afbouw van) een evenement op de bouwplaats. Uiteindelijk is geen enkel evenement verstoord door de bouwwerkzaamheden.

Het project kende zeer strakke financiële kaders en planningskaders. Uiteindelijk is de nieuwe Ahoy Arena geopend op de datum die we 2 jaar eerder aankondigden. Helemaal binnen het door de gemeente vastgestelde budget en naar grote tevredenheid van Ahoy.

Facts

  • Duur verbouwing: 1,5 jaar
  • Totale projectduur: 5 jaar
  • Bezoekerscapaciteit: 16.500
  • Investeringssom: € 57 mln.
  • Minimaal gesloten tijdens verbouwing

Wil je weten hoe wij jou kunnen helpen? Laten we afspreken.