Danceclub als ­aanjager voor gebiedsontwikkeling

Gemeente Rotterdam wil de dance-industrie van Rotterdam nieuw leven inblazen. Wij hielpen in de zoektocht naar een match tussen een geschikte locatie en uitbater. Onze opdracht: schrijf een tender uit om voor een bepaald aantal jaar een danceclub te realiseren op een industriële locatie in een voormalig havengebied.

De gemeente overwoog verschillende beschikbare locaties in een oud-havengebied voor de dance-industrie. In de praktijk zaten er wat haken en ogen aan. Want zelfs met een tijdelijke locatie en nieuwe woningbouw om de hoek moest een interessante business case voor een danceclub overeind blijven. Strakke kaders voor onze tender dus. Het voornaamste doel voor de stad: versterking van de dance-industrie en de meerwaarde voor de gebiedsontwikkeling op lange termijn.

Onze rol

  • Conceptontwikkeling
  • Organiseren van tender
  • Sluiten van overeenkomst met uitbater
Ooit een emaillefabriek, nu de aanjager voor een gebiedsontwikkeling. De industriële locatie biedt mooie mogelijkheden voor evenementen en feesten.
KANSEN ZIEN

Vastgoed slim inzetten voor waarde­creatie

Commerciële vastgoedeigenaren sturen op financieel rendement. Het bezit van vastgoed is voor gemeenten juist een kans om waarde te creëren voor een stad. Aanwenden van leegstaand industrieel vastgoed voor een specifieke clubfunctie is daar een mooi voorbeeld van. 

Een tijdelijke overname van het vastgoed krijgt dan strikte functionele en conceptuele eisen mee. Zo stuurt de opdrachtgever op maatschappelijke meerwaarde voor de directe omgeving en de stad als geheel. Binnen de kaders van een verantwoord vastgoedbeleid werd in Rotterdam gekozen voor het plan met de hoogste slagingskans en de grootste meerwaarde. Een danceclub als aanjager voor gebiedsontwikkeling.

Pro in proces

Vooraf toetsen
van haalbaarheid
exploitatie

Voordat we de tender op de markt zetten, hebben wij een integrale haalbaarheidsstudie gedaan. Met deskundigen en ondernemers op het gebied van horeca, dance, akoestiek, bouwkunde, ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling maakten wij een schaduw businesscase. 

De businesscase onderbouwde de haalbaarheid van een club op deze industriële locatie. Technische, financiële, ruimtelijke en bestuurlijke kaders werden tegenover de exploitabiliteit gezet. Zo konden wij intern de haalbaarheid beter inschatten en onderbouwen. Daarnaast werd met dit rijtje heldere inzichten voor geïnteresseerden de drempel voor inschrijving lager.

ONMOGELIJK IS MOGELIJK

Partijen meer kansen dan
barrières laten zien 

Er waren veel partijen betrokken bij de grotere gebiedsontwikkeling. Lang niet iedereen was vanaf het begin enthousiast over het plan voor de club. Ons doel was om alle betrokken partijen meer kansen dan barrières te laten zien. Het resulteerde in een breed gedragen tender waarin iedereen het eens was dat een tijdelijke club voor 7 jaar, de beste invulling was voor de beschikbare locatie.

STEAD is er in geslaagd om in een bestuurlijk erg complexe omgeving veel draagvlak te creëren en een succesvol resultaat te behalen. En dat in een heel prettige samenwerking.
Robert Boonk

Sr. Projectmanager
Havenbedrijf Rotterdam

Wil je weten hoe wij jou kunnen helpen? Laten we afspreken.