Toekomstbestendig museum in een voormalig gasthuis

Het Stedelijk Museum Schiedam is meer dan alleen een museum. Het is een plek in de stad waar mensen elkaar ontmoeten, kunst bekijken, lezingen volgen, of in de laatste maanden van het jaar Sinterklaas bezoeken. Het Stedelijk Museum wil dat zij voor zoveel mogelijk Schiedammers van betekenis is en dat zij bijdraagt aan een sterke stad. Het ontdoet cultuur van een elitair imago en blijft tegelijkertijd van een hoog cultureel niveau. Een museum voor iedereen. Het bestaande rijksmonument waarin het museum gehuisvest is, is nooit gebouwd als museum.  In opdracht van de eigenaar, Gemeente Schiedam, geven we leiding aan de renovatie met als doel om voor het Stedelijk Museum Schiedam een toegankelijk gebouw te realiseren dat voldoet aan de museale eisen van deze tijd en dat haar helpt om haar belangrijke verbindende rol in de stad nog meer vorm en inhoud te geven.

Onze rol

  • Ontwikkelaar namens eigenaar (gedelegeerd opdrachtgever)
  • Analyseren en betrekken eindgebruiker
  • Aansturen ontwerp- en bouwproces
  • Nazorg na oplevering

Wil je weten hoe wij jou kunnen helpen? Laten we afspreken.