Nieuwbouw voor een
onvergelijkbaar theater

Het Theater Zuidplein in Rotterdam-Zuid is een bijzonder theater. Het theater richt zich in haar programmering in belangrijke mate op een MBO-doelgroep. Een doelgroep die in zijn algemeenheid vaak slechts beperkt interesse heeft in theaterbezoek. Het theater maakt zich hard voor talentontwikkeling en sociale cohesie in een stadsdeel waar veel bewoners in moeilijke omstandigheden leven.

 

In het kader van de gebiedsontwikkeling ‘Hart van Zuid’ is voor het theater een nieuw onderkomen gebouwd. In de planontwikkeling is de doelgroep leidend geweest voor het ontwerp. Dit heeft geresulteerd in een uniek theater. Een zeer multifunctioneel theater dat met name in de uitwerking van het publieksgebied onvergelijkbaar is met andere theaters. Een unieke ontmoetingsplek voor bezoekers van uiteenlopende culturen, een broedplaats voor talent en ook gewoon een heel goed theater.

ONZE ROL

  • Ontwikkelen van Programma van Eisen
  • Analyseren en betrekken gebruiker
  • Aansturen aanbesteding
  • Begeleiden ontwerpproces namens gebruiker

Wil je weten hoe wij jou kunnen helpen?
Laten we afspreken.